دانلود تحقیق کامل واكسن و ايمن سازي
×

دانلود تحقیق کامل واكسن و ايمن سازي

دانلود تحقیق کامل واكسن و ايمن سازي


توضیحات :

دانلود تحقیق کامل واكسن و ايمن سازي با بهترین کیفیت در قالب word و قابل ویرایش که در 165 صفحه برای شما عزیزان گرداوری شده.امید است که مفید واقع شود.

بخشی از متن :

هر گونه اقدامي كه به منظور جلوگيري از بروز عفونت و يا تخفيف شكل طبيعي بيماري در فردي با تجويز آنتي بادي يا آنتي ژن بعمل آيد ايمن سازي گفته مي شود. با تزريق عضلاني يا وريدي آنتي بادي ايمني غير فعال يا انتقالي ايجاد مي گردد. دوام اين نوع ايمني كوتاه است و بستگي به نيمه عمرآنتي بادي در بدن فرد دريافت كننده دارد و اين مدت در حدود 3 تا 4 هفته مي باشد. در صورت تجويز آنتي ژن كه شامل ميكرو ارگانيسم ضعيف شده، كشته شده و يا اجزاء آن مي شود دستگاه ايمني فرد دريافت كننده تحريك و به طور فعال آنتي بادي توليد مي كند. ايمني بدست آمده در اين حالت را ايمني فعال گويند. دوام اين نوع ايمني، طولاني تر از نوع غير فعال است.
واكسيناسيون اقدام بسيار مهم و با ارزشي است كه به وسيله آن با هزينه كم  مي توان از ابتلاء به بيماريهاي عفوني جلوگيري كرد. با اجراي برنامه واكسيناسيون همگاني در جهان، شيوع بسياري از بيماريهاي خطرناك در بين شيرخواران، كودكان و بالغين كاهش بارزي پيدا كرده است به طوري كه اكنون شيوع بيماريهاي خطيري چون ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك و فلج كودكان با واكسيناسيون همگاني با موفقيت كنترل و در بسياري از كشورها عملاً به حداقل ميزان خود رسيده است ، يا ببيماري آبله كه با واكسيناسيون همگاني و پيگيري جهاني ريشه كن شده است. براي بيش از 20 بيماري انسان ، اكنون واكسن تهيه شده است كه تعدادي از آنها بطور همگاني و بقيه در شرايط خاصي ، مورد استفاده قرار مي گيرند.
تصميم براي تهيه و استفاده از واكسن، جهت يك بيماري بر اساس نتيجه موازنه دو موضوع، يكي ميزان احتياج به واكسن و ديگري خطرات و عوارض ناشي از آن گرفته مي شود .

فهرست مطالب :

فصل اول: بيماريهاي داراي واكسن

كليات واكسيناسيون

ايمن سازي فعال يا واكسيناسيون

رابطه بين نوع واكسن با ايمني حاصل

تاريخچه واكسيناسيون

واكسن چيست و چگونه توليد مي شود ؟

واكسن چيست ؟

طرز ساختن واكسن چگونه است ؟

الف ) واكسنهاي باكتريايي

ب ) واكسنهاي ويروسي

1) آّبله

پيش گيري و كنترل

2) آنفولانزا

پيش گيري و كنترل

واكسنهاي ويروسي آنفولانزا به دو صورت وجود دارد

3) اوريون

پيش گيري و كنترل

4)- مبارزه با بروسلوز در گاو

روش مبارزه با بروسلوز در گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي بر اساس :

1-الف : واكسيناسيون

تذكرات مهم

5- تيفوئيد

6- جذام

پيش گيري و كنترل

7- ديفتري

پيش گيري و كنترل

8 - سرخجه

9- سرخك

پيش گيري و كنترل

10- سل

11- سياه سرفه

پيش گيري و كنترل

12- فلج اطفال

پيش گيري و كنترل

13- كزاز

پيش گيري و كنترل

14- واكسن مالاريا

15- مننژيت مننگوككي

پيش گيري و كنترل

16- وبا (كلرا)

پيش گيري و كنترل

17- هاري

پيش گيري و كنترل

18- هپاتيت

پيش گيري و كنترل

فصل دوم: برنامه گسترش ايمن سازي

ايمن سازي

تاريخچه واكسيناسي

ون

ذخيره سازي واكسن و زنجيره سرما

الف: ساختمان زنجيره سرما :

زنجيره سرما در بر گيرنده دو بعد تكميلي است

1- يخچال

2- جعبه هاي ايزوترميك

ب: سازماندهي زنجيره سرما

1- انتخاب يك استراتژي براي تحويل واكسنها به سرويسهاي بهداشتي

2- انتخاب محلي براي ذخيره سازي و انبار

3- انتخاب روش توزيع واكسنها

4- محاسبه ظرفيت انبارها

5- انتخاب وسائل

ج- حساسيت به حرارت واكسنها

تعاريف گروههاي سني

سرنگ BD Solo shot IX

سرنگ BD Solo shot IX

Becton Drive Mc 204

سرنگ خود ايستا

طرز مصرف

نكات مهم و كاربردي واكسنها

فصل سوم: ايمني زايي واكسنها

پاسخ ايمني به واكسنها

بيولوژي پاسخ ايمني

عواملي كه در بروز پاسخ ايمني در مقابل واكسنها موثرند

نحوه و محل تزريق

ويژگي هاي يك واكسن

تاثير واكسيناسيون BCG

ايمني زايي سياه سرفه

ايمني زايي واكسن TT

ايمني زايي واكسن وبا

ايمني زايي حصبه

ايمني زايي واكسن مننژيت

ايمني زايي واكسنهاي پوليو

ايمني زايي واكسن هاري

ايمن زايي واكسن HBV

ايمني زايي واكسن آنفولانزا

فصل چهارم: عوارض ناخواسته ايمن سازي

طبقه بندي پيامدهاي نامطلوب پس از ايمن سازي (AEFIs)

واكنش ، فاصله و ميزان بروز واكنشها

عوارض حاصل از خطاي برنامه

آبسه استريل

آبسه باكتريال

براي جلوگيري از خطاهاي برنامه

عوارض همزمان

واكنش تزريق

ب- پيامدهاي نامطلوب دستگاه عصبي مركزي

فلج حاد

الف : پوليوميليت فلجي ناشي از واكسن

ب : سندرم گيلن باره (GBS)

آنسفالوپاتي

آنسفاليت

مننژيت

تشنج

واكنش هاي آلرژيك يا حساسيتي

واكنش هاي آنافيلاكتيك (افزايش حساسيت )

شوك آنافيلاكسي

التهاب و درد مفاصل

BCGitis منتشر

تب

سقوط فشار خون و كاهش عكس العمل بدن(شوك كولاپس )

استئيت و استئوميليت

جيغ كشيدن ممتد

سندرم شوك توكسيك

عفونت خون (sepsis)

6- نحوه گزارش دهي AEFI

7- عوارض احتمالي پس از واكسيناسيون تعدادي از واكسنها

عوارض احتمالي واكسن

واكسن سرخك (Measles Virus Vaccine Iive )

واكسن فلج اطفال (Polio Vaccine)

واكسن ثلاث (DTP)

واكسن هپاتيت B

واكسن سرخك- سرخجه (Measles and Rubella virus vaccine)

اولين سال زندگي

سن 2 ماهگي

تكامل جسمي

تكامل شناختي

تكامل احساسي

سن 6-2 ماهگي

تكامل جسمي

تكامل احساسي و ارتباطات

الزام براي والدين و متخصصين كودك

سن 12-6 ماهگي

تكامل جسمي

تكامل شناختي

تكامل احساسي

ارتباطات

الزام براي والدين و متخصصين اطفال

سال دوم زندگي

در سن 18-12 ماهگي

تكامل جسمي

تكامل شناختي

تكامل عاطفي

تكامل زباني

سن 24-18 ماهگي

تكامل جسمي

تكامل شناختي

تكامل عاطفي

تكامل زباني

الزام براي والدين و متخصصين اطفال

رفتار كودك در اولين سال زندگي

دورة نوزادي (چهار هفته اول عمر)

در چهار هفتگي

در هشت ماهگي

در دوازده هفتگي

در شانزده هفتگي

بيست و هشت هفتگي

در چهل هفتگي

پنجاه و دو هفتگي (يك سالگي )

پاترن رفتار كودك از 1 تا 5 سالگي

رفتار كودك از 1 تا 5 سالگي

پانزده ماهگي

هيجده ماهگي

بيست و چهار ماهگي

سي ماهگي

سي و شش ماهگي

چهل و هشت ماهگي

شست ماهگي

ارزيابي تكامل و تغييرات بيولوژيك

ارزيابي در نوزاد

ارزيابي در شيرخوار

رشد و نمو در كودكان

رشد ((growt))

نمو ((development))

الگوي رشد طبيعي

مراحل رشد و نمو

رشد طبيعي كودك

نكات مهم

مهمترين علل در آمدن دندان عبارتند از

هيپوپيتوئيتاريسم- هيپوتيروئيدي- راشي تيسم

جدول 1-1. برآورد تقريبي رشد طبيعي

جدول 1-2. محاسبه وزن در سنين مختلف

مراحل تكامل

هفته اول ماه هفتم

هفته دوم ماه هفتم

طرز تهيه حريره بادام

دو هفته آخر ماه هفتم

طرز تهيه سوپ

دو هفته اول ماه هشتم

دو هفته دوم ماه هشتم

طرز تهيه پوره سيب زميني

طرز تهيه پوره هويج

دو هفته اول ماه نهم

دو هفته دوم ماه نهم

دو هفته اول ماه دهم

دو هفته دوم ماه دهم

ماه يازدهم و ماه دوازدهم 

نکته مهم : دوستان عزيز پس از پرداخت وجه لينک دانلود به شما نمايش داده مي شود وهمچنين يک لينک دانلود ديگر به ايميل شما ارسال مي  گردد.

پل ارتباطي ما با شما :

1-از طريق اين ايميل درخواست خود را به ما اطلاع دهيد .

File.shop77@gmail.com

2-از طريق اين آدرس تلگرام با ما در تماس باشيد.

https://telegram.me/prozheh_filelar

3-از بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال کنيد.

قابل پرداخت : 9,000 تومان فرمت فایل اصلی : word تعداد صفحات : 165 صفحه